X
X

Rest API Nedir, Nasıl Çalışır?

AnasayfaYazılarTeknolojiRest API Nedir, Nasıl Çalışır?

REST API Nedir?

REST API, kısaca Representational State Transfer Application Programming Interface olarak adlandırılır. Geliştirilen yazılımların iletişim kurması ve web servislerinin tasarlanması için kullanılan bir tür arayüzdür. REST, web tabanlı uygulamaların paylaştığı verilerin yönetimini ve iletişimini standartlaştıran bir mimari stil olarak kabul edilmektedir.

REST’in Temel Prensipleri

Devletsiz (Stateless): Her istek, sunucunun önceki istekleri veya durumu hatırlamadan işlenir. Her istek, tüm bilgileri içermelidir ve sunucu tarafında geçici veri saklanmaz.

2. Veri Temsili (Representation of Data): Veriler genellikle JSON veya XML gibi veri biçimleriyle temsil edilir. Bu sayede farklı yapıdaki sistemlerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi sağlanır.

3. HTTP Metodları: REST, HTTP protokolünü kullanır ve bu protokolün temel metotlarını (GET, POST, PUT, DELETE) kullanır. Bu metodlar, kaynaklar üzerindeki işlemleri temsil eder ve güncelleme, ekleme, silme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

4. Birlikte Kullanılabilirlik (Interconnectedness): RESTful servisler, kaynaklar arasında bağlantılar kurarak farklı kaynaklara erişim sağlar. Bu sayede bir kaynağa yapılan istek ile ilgili bağlantılı diğer kaynaklara da erişim sağlanabilir.

5. URI Kullanımı (Uniform Resource Identifier): Her kaynak, benzersiz bir URI ile tanımlanır ve bu URI üzerinden erişilebilir. Bu sayede kaynaklara tekil bir şekilde erişim sağlanır ve her kaynak için bir adres belirlenmiş olur.

REST API Nasıl Çalışır?

REST API'ler, istemciler (web uygulamaları veya mobil uygulamalar) ile sunucular arasında veri iletişimini kolaylaştırır. İşleyiş süreci aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

1. İstek (Request): İstemci, belirli bir kaynağa (URL) erişim talebi yapar. Bu talep genellikle HTTP metotları (GET, POST, PUT, DELETE) ile iletilir.

2. Sunucu İşleme (Server Processing): Sunucu, isteği alır, işler ve gerektiğinde veritabanı veya başka kaynaklara erişir. İsteğin yapılmasına göre gerekli işlemler gerçekleştirilir.

3. Yanıt (Response): Sunucu, istemciye isteğin sonucunu içeren bir yanıt gönderir. Yanıttaki veri genellikle JSON veya XML gibi veri biçimlerinde olduğu için farklı yapıdaki sistemler arasında etkili bir iletişimi sağlar.

4. İstemci Yanıtı İşler (Client Processing): İstemci, sunucu yanıtını alır ve bu yanıtı kullanarak gerekli işlemleri gerçekleştirir. Örneğin, verileri görüntüler, işler veya depolar.

REST API'ler, web uygulamaları arasında veri alışverişi yapmanın popüler bir yoludur ve çeşitli platformlar arasında etkili bir iletişim sağlar.

Biraz daha detaylandırmak gerekirse;

Rest, HTTP protokolünü kullanarak, URL adresleri üzerinden veri ve dosya alışverişi sağlayan bir yapıdır. Rest API ise Rest işlemini yapabilmek için kurgulanmış modüle verilen isimdir. Bu API (Modül) yardımıyla Rest işlemleri ve veri alışverişi yapılıyor.

SOAP yerine neden Rest tercih ediliyor derseniz;

Rest ile veri akışları SOAP’taki XML yerine daha hafif bir yapıdaki JSON formatı yardımıyla gerçekleşir.

  • SOAP’taki RPC gibi karmaşık bağlantı yapıları yerine HTTP protokolü kullanılır.
  • SOAP gibi sert standartlara göre daha esnek yapısı vardır.
  • SOAP gibi Proxy kullanımına zorlanmazsınız.
  • Kolay entegre edilebilen bir yapıdadır.

Rest ile oluşturulan Server – Client bağlantısı sonucunda veri alışverişi belirli istekler sayesinde gerçekleşir. Rest sırasında kullanılan HTTP istekleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir;

GET, veri listelemek ve görüntülemek için kullanılır.
POST, veri eklemek için kullanılan bir istektir.
DELETE, veri silmek için kullanılır.
PATCH, verinin bir kısmının güncellenmesi için kullanılan bir istektir.
Rest API Çalışma Metodu

Rest API'ler, istemciler ve sunucular arasında veri alışverişi yapmak için kullanılan bir uygulama ara yüzüdür. HTTP protokolü üzerinden çalışırlar ve REST mimarisini takip ederler.

Bir Rest API örneklemi:

http://api.example.com/device-management/managed-devices/{id}/scripts/{id}


Bu örnekte, /device-management/managed-devices yolu, yönetilen cihazları temsil eder. {id}, cihazın benzersiz kimliğini temsil eden bir değişkendir. /scripts yolu, cihazların sahip olduğu komut dosyalarını temsil eder. {id}, komut dosyasının benzersiz kimliğini temsil eden bir değişkendir.

Rest API'de dönen HTTP durum kodları:

HTTP 200 (OK): İstem başarılı oldu ve veri döndürüldü.

HTTP 201 (Created): Yeni bir veri oluşturuldu.

HTTP 204 (No Content): Veri silindi.

HTTP 400 (Bad Request): İstek hatalı veya eksik.

HTTP 401 (Unauthorized): İstem için yetkilendirme gerekli ve yetkilendirme sağlanmadı.

HTTP 403 (Forbidden): İstem için yetkilendirme gerekli ve yetkilendirme sağlandı ancak kullanıcının yetkisi yok.

HTTP 404 (Not Found): Verilen kaynak bulunamadı.

HTTP 429 (Too Many Requests): İstemler çok hızlı yapılıyor.

Rest API çalışma metodu:

Rest API'ler, istemciler ve sunucular arasında veri alışverişi yapmak için HTTP protokolünü kullanır. İstemciler, sunucuya bir istek göndererek veri talep eder. Sunucu, istemi değerlendirir ve uygun yanıtı gönderir.

Rest API'ler, REST mimarisini takip ederler. REST mimarisinin temel ilkeleri şunlardır:

İstem ve yanıt: Rest API'ler, istem ve yanıt temelinde çalışır. İstemciler, sunucuya bir istek göndererek veri talep eder. Sunucu, istemi değerlendirir ve uygun yanıtı gönderir.

Kaynaklar: Rest API'ler, kaynakları temsil eder. Bir kaynak, bir veri kümesi veya bir işlem olabilir.

URI'ler: Rest API'ler, kaynakları URI'ler (Tekdüzen Kaynak Bulucu) kullanarak temsil eder. URI'ler, kaynakların adreslerini ve kimliklerini tanımlar.

HTTP metodları: Rest API'ler, HTTP metodlarını kullanarak istemleri ve yanıtları temsil eder. HTTP metodları, istemlerin amacını tanımlar.

REST API Örnekleri

Birçok web hizmetinde kullanılan REST API'lerin birçok avantajı vardır. İşte bu avantajları maddeler halinde inceleyelim:

1. Esneklik: REST API'ler, farklı platformlar arasında veri alışverişi yapmayı kolaylaştırır. Örneğin, bir web uygulamasıyla bir mobil uygulama arasında veri paylaşımı yapabilirsiniz. Bu esneklik, farklı cihazlardan erişimi ve etkileşimi sağlar.

2. Daha küçük veri transferleri: REST API'ler, sadece gerekli verilerin iletilmesini sağlar. Bu da daha küçük boyutlu veri transferlerine neden olur ve ağ trafiğini azaltır. Bu özellik, uygulama performansını artırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

3. Bağımsızlık: REST API'ler, platform bağımsızdır, yani farklı programlama dilleri ve teknolojilerle kullanılabilir. Bu da farklı platformlarda çalışan uygulamaların veri paylaşımını sağlar.

4. Kolay entegrasyon: REST API'ler, var olan sistemlere kolayca entegre edilebilir. Bu da mevcut uygulamaların yeni özellikler eklemek veya başka sistemlerle entegre çalışmak için REST API'leri kullanabilmesini sağlar.

5. Güvenlik: REST API'ler, güvenlik önlemleri ile desteklenir. Örneğin, HTTPS kullanarak verilerin güvenli bir şekilde iletilmesi sağlanabilir. Ayrıca, kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirme gibi güvenlik önlemleri de REST API'lerde uygulanabilir.

6. Ölçeklenebilirlik: REST API'ler, yüksek trafik hacimlerine ve büyüyen kullanıcı tabanlarına kolayca uyum sağlayabilir. Bu ölçeklenebilirlik, büyüyen işletmeler için önemli bir avantajdır.

Bu avantajlar, REST API'lerin popülerliğini artırmış ve birçok hizmetin bu teknolojiyi kullanmasını sağlamıştır.

REST API Avantajları

REST API'lerin birçok avantajı vardır, bunlar arasında şunlar bulunur:

1. Taşınabilirlik (Portability): RESTful servisler, farklı platformlar ve diller arasında kolayca taşınabilir. İstemciler ve sunucular, HTTP üzerinden iletişim kurdukları sürece, farklı teknolojileri kullanabilirler.

2. Ölçeklenebilirlik (Scalability): Yüksek trafikli uygulamalar için ölçeklendirilebilir ve dağıtılabilir olmalıdır. Sunucular ve kaynaklar, ihtiyaca göre eklenip çıkarılabilir.

3. Basit ve Okunaklı (Simplicity and Readability): RESTful API’ler, sade ve anlaşılır bir yapıya sahiptir. Kaynaklar, URI’lerle tanımlanır ve veriler, genellikle JSON veya XML gibi insanlar tarafından okunabilir biçimlerde iletilir.

4. Bağımsızlık (Independence): REST, istemcilerin ve sunucuların birbirinden bağımsız olmasını sağlar. Bu, farklı bileşenlerin daha iyi bir şekilde geliştirilmesini ve sürdürülmesini kolaylaştırır.

Bu avantajlar, REST API'lerin popülerliğini artırmış ve birçok hizmetin bu teknolojiyi kullanmasını sağlamıştır.

REST API Uygulama Örnekleri

REST API'lerin birkaç farklı uygulama örneği vardır:

1. Sosyal Medya Paylaşımları: Sosyal medya platformları, REST API'lerini kullanarak kullanıcıların paylaşımlarını çekmek veya paylaşmak için kullanabilir. Örneğin, Twitter API, kullanıcılara tweet'leri okuma ve yazma yeteneği sağlar.

2. Hava Durumu Bilgisi: Hava durumu hizmetleri, RESTful API'leri kullanarak güncel hava durumu bilgilerini sunar. İstemciler bu verilere erişerek hava durumu uygulamaları oluşturabilir.

3. Ödeme İşlemleri: Ödeme işlemleri için kullanılan ödeme işlemcileri, REST API'lerini kullanarak e-ticaret sitelerine ödeme yapma ve işlem geçmişini görüntüleme olanakları sağlar. Bu, çevrimiçi alışverişlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu örnekler, REST API'lerin geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu göstermektedir. Bu teknoloji, farklı endüstrilerde çeşitli uygulamalara olanak sağlamaktadır.

REST API Güvenliği

REST API güvenliği büyük önem taşır çünkü API'ler hassas verilere erişim sağlayabilir ve bu nedenle kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı korunmalıdır. Güvenlik önlemleri almak için OAuth 2.0 gibi kimlik doğrulama ve yetkilendirme protokollerinin kullanılması önerilir.

API anahtarları veya JWT (JSON Web Token) gibi yetkilendirme mekanizmaları da istemcileri tanımlamak için kullanılabilir ve önemlidir. Bu, yalnızca yetkili istemcilerin API'ye erişim sağlamasını sağlar.

Ayrıca, güncel güvenlik uygulamalarını takip etmek ve API'yi düzenli olarak güncellemek, olası güvenlik açıklarını kapatmak için yardımcı olur.

Bu güvenlik önlemleri, API'nin güvenliğini sağlamaya ve hassas verilerin korunmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak;

Rest API, web tabanlı uygulamalar arasında veri iletişimini ve etkileşimini kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Temel prensipleri anladığınızda, farklı projelerde RESTful hizmetler kullanarak verilerinizi paylaşabilir ve entegre edebilirsiniz. Bu yazıda, Rest API'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve avantajlarını inceledik.

Daha fazla bilgi edinmek ve pratiğe dökmek için, API belgelerini incelemek ve örnek uygulamalar geliştirmek önemlidir. Bu şekilde Rest API'yi daha iyi anlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Umarım bu yazı, REST API konusunda size temel bir anlayış sunmuştur ve bu konuda daha fazla keşfe yönlendirmiştir.